Minimum lonen

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag.

Een landelijk wettelijk minimum-uurloon kent de wet niet. Het brutoloon is ook afhankelijk van wat er in de betreffende CAO is vastgesteld.

Werkuren volledig dienstverband

Het ligt niet wettelijk vast hoeveel uur een volledig dienstverband is. In de praktijk is dit meestal 36, 38 of 40 uur per week. 

De bedragen in de tabellen zijn bruto bedragen. Hoeveel er netto overblijft, hangt af van belasting en de premies die op het loon worden ingehouden.

Volledig minimumloon voor werknemer met tewerkstellingsvergunning.

Neemt een werkgever iemand aan van buiten de EU? Dan moet hij een tewerkstellingsvergunning aanvragen voor de werknemer. 1 van de voorwaarden voor deze vergunning is dat de werkgever het volledige wettelijke minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder betaalt. Ook als de werknemer jonger dan 23 jaar is of maar een deel van de week werkt.