Verzekeringen voor ondernemers

Wanneer u als Zelfstandig Ondernemer begint moet u in het beginsel denken aan een aantal noodzakelijke verzekeringen. Voor de gemiddelde ondernemer is dit vaak een hoge kostenpost. Maar u dekt hiermee wel onvoorziene risico's af.  Denk eens aan arbeidsongeschiktheid, of wanneer u aansprakelijk wordt gesteld. Als u een eenmanszaak of v.o.f. heeft kunt u hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Dit houd in dat uw privévermogen ook aangesproken kan worden wanneer u niet tijdig kan betalen.

Ons kantoor werkt samen met diverse verzekerings-adviseurs, welke u uitgebreid kunnen voorlichten over de voor u noodzakelijke verzekeringen.

De verzekeringen die voor u nodig zijn hangt ook af van uw situatie. Onderstaand enkele verzekeringen.

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (onderaan toegelicht)
 • Beroeps,- bedrijfsaansprakelijkheid
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Pensioenverzekering
 • Opstalverzekering
 • Goederen- en inventarisverzekering
 • Bedrijfsschade- en/of machinebreukverzekering
 • Computerverzekering
 • Brandverzekering
 • Kredietverzekering
 • (Goederen)Transportverzekering

Vrijwillig verzekeren als u een eigen bedrijf begint

Wanneer u als zelfstandig ondernemer begint ben je niet langer verplicht verzekerd voor verlies van inkomsten bij bijv. ziekte, zwangerschap of arbeidsongeschiktheid.
Als ondernemer moet u zelf uw verzekering regelen. Dit kan via een verzekeringsmaatschappij, maar ook via het UWV.

Waarvoor kunt u zich verzekeren

U kunt zich dan verzekeren voor Ziektewet en voor de WIA. U kunt geen vrijwillige WW-uitkering afsluiten.

Uitkering bij zwangerschap

Zelfstandigen krijgen een zwangerschapsuitkering via de ZEZ-regeling.
Heeft u zich als zelfstandige vrijwillig verzekerd? Dan krijgt u bij zwangerschap een uitkering via de WAZO. Deze uitkering duurt minimaal 16 weken. De hoogte is afhankelijk van het dagbedrag waarvoor u zich verzekert. Is het bedrag lager dan wat u volgens de ZEZ-regeling zou krijgen? Dan wordt uw WAZO-uitkering aangevuld met een gedeeltelijke ZEZ-uitkering.
Een bijkomend voordeel van de vrijwillige verzekering? U krijgt ook een uitkering als u ziek wordt als gevolg van uw zwangerschap of bevalling. Met de ZEZ-regeling is dat niet mogelijk.

Belangrijk om te weten:

 • In de periode dat u een uitkering ontvangt, betaalt u geen premie voor de betreffende verzekering.
 • U heeft een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) nodig van de Belastingdienst. Daarin staat dat u zelfstandige bent. Stuur een kopie van de VAR mee met uw aanmelding voor de vrijwillige verzekering.
 • Gaat u volledig aan de slag als zelfstandige? Dan moet u het jaar daarvoor verplicht verzekerd zijn geweest voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Blijft u gedeeltelijk in loondienst werken? Of begint u in deeltijd een eigen bedrijf met behoud van uw WW-uitkering? Dan moet u minimaal 3 jaar verplicht verzekerd zijn geweest voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.
 • U moet zich tijdig aanmelden voor de vrijwillige verzekering. Binnen 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt.
 • Blijft u gedeeltelijk in loondienst? Dan kunt u zich op ieder gewenst moment aanmelden. De verzekering gaat in op het moment dat UWV uw aanmelding heeft ontvangen.
 • Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA)? Dan adviseert UWV u om geen vrijwillige Ziektewet-verzekering af te sluiten. Tijdens uw ziekte is de BV namelijk verplicht om uw loon door te betalen. Het afsluiten van een vrijwillige Ziektewet-verzekering is daarom overbodig. De verplichting om het loon door te betalen geldt niet voor zwangerschaps/bevallingsverlof (16 weken). De vrouwelijke directeur-grootaandeelhouder kan zich voor deze 16 weken wel vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet.

Wilt u meer weten over vrijwillig verzekeren als u een eigen bedrijf begint? Kijk dan op Zelfstandig ondernemer (uwv)